Dialog

Dialogerna i en film säger oftast något om vilken genre verket tillhör och vilken stämning som publiken ska känna.

Innehåll

Hur ser filmens dialoger ut? Är det övervägande allvarliga, känsloladdade eller komiska?

Tempo

Hur ser tempot ut i dialogerna?

  • Snabb dialog: Många repliker och högt tempo. Detta är typiskt för komedier och actionfilmer, där dialogen ska vara underhållande.
  • Långsam dialog: Långsamma dialoger används i större utsträckning i dramafilmer och thrillers, där man vill få publiken att reflektera över det som blir sagt och över händelseutvecklingen. Vissa filmer har väldigt lite dialog som en del av filmens stil, där man i högre grad låter miljön och karaktärernas handlingar tala för sig själva. 

Funktion

Oftast har filmens dialoger flera funktioner. Se närmre på dialogerna i din film. Vilken eller vilka funktioner har de?

  • Karaktärsbeskrivning: Dialogernas f...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in