Exempel

Det är alltid till stor hjälp att kika på konkreta exempel på filmanalyser, för att lättare kunna strukturera sin egen text. Här är delar vi med oss av en rad bra exempel på filmanalyser som du kan läsa igenom för att få inspiration till din analys.

Sicko | Filmanalys

En filmanalys av Michael Moores dokumentär "Sicko" från 2007, som handlar om USAs sjukvård och sjukvårdsförsäkring. Eleven redogör för de olika aspekter och ...

2012 | Filmanalys

En filmanalys (film analysis) på engelska av "2012", med John Cusack i en av huvudrollerna. Eleven redogör för filmens handling och huvudkaraktärer, och dess...

Die Welle (Vågen) | Filmanalys

En filmanalys av "Die Welle", svensk titel "Vågen". Eleven redogör kort för filmens handling och karaktärer, och diskuterar sedan filmens budskap och teman.

Lycka till med din filmanalys!