Filmtekniska grepp

I filmer används en rad olika filmtekniska grepp som alla samspelar för att få fram filmens stil och skapa effekt. De filmtekniska grepp som syftas till här är kameraföring, klippning, bildutsnitt, ljud och ljus.

Dessa grepp är avgörande för filmens uttryck och stil och därför är det en bra idé att se lite närmre på dessa. Dessutom framstår din filmanalys som mer utförlig och nyanserad om du väljer att belysa filmens stil och detta kan vara till en stor hjälp för ditt betyg.

I detta avsnitt berättar vi ingående om vad som kännetecknar de olika filmtekniska greppen, så att det blir lättare för dig att utreda dessa i din analys. Tänk på att du inte behöver redogöra för alla filmtekniska grepp i din analys, utan välj de som du tycker är relevanta för just din film.