Bildutsnitt

Bildutsnittet är det som avgör hur mycket publiken ser av ett motiv och hur mycket kameran zoomar in. Alltså påverkar bildutsnittet vad publiken lägger märke till i en scen och vilket förhållande den får till karaktärer/objekt/miljöer.

Översiktsbild

En översiktsbild visar så mycket som möjligt, t.ex. en hel stad eller ett landskap. De används ofta för att visa att filmen byter scen, lite som ridåerna på en teaterscen. Översiktsbilder fungerar även på så sätt att publiken får en överblick över vart vi befinner oss rent geografiskt i filmen. ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in