Kameraföring

När man filmar en scen kan kameraföringen ha stor inverkan på hur en film kommer till uttryck. Det är t.ex. stor skillnad på hur publiken upplever verket om kameran står stilla eller om den är i konstant rörelse. Allt efter vilken kameraföring som används kan filmen framstå som stillsam, hektisk, snabb eller långsam – och detta påverkar publikens stämning.

Nedanför redogör vi för olika kameraförings-tekniker som du kan se närmre på i filmen och i din analys.

Panorering

Panorering innebär att kameran står stilla, medan den rör sig runt ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in