Tid

Tidsförloppet i en film har stor betydelse för hur plotten framställs. Det är t.ex. stor skillnad på om en karaktärs liv skildras i kronologisk ordning eller om det visas i flash backs, eftersom det påverkar sättet som publiken uppfattar filmen och dess innehåll på.

Tidsperiod

Det är en bra idé att undersöka under hur lång tid filmen utspelas. Rör det sig t.ex. om en dag, ett år eller ett helt liv? Detta är viktigt att utreda, eftersom filmens tidshorisont är avgörande för hur karaktärerna framställs. En film som spänner över ett helt liv har större förutsättning för att...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in