Hur gör man en filmanalys?

Att analysera en film påminner mycket om att analysera en roman eller novell. Man ska dock komma ihåg att film har fler dimensioner än en bok.

Filmer använder sig av visuella effekter och ljudeffekter, vars syfte är att väcka specifika känslor och stämningslägen hos publiken. Därför spelar de filmtekniska greppen en stor roll i en filmanys.

Filmanalysens vinkling

När man ska göra en filmanalys kan det vara en bra idé att fokusera analysen på en specifik vinkel eller tema som förekommer i filmen. På så sätt blir det lättare att avgränsa analysen, och du riskerar inte att den blir för spretig och omfattande.

Försök tänka på några av filmens utmärkande drag för att hitta ett bra ämne som du kan belysa. Det kan t.ex. vara:

  • Ett specifikt tema
  • En överraskande händelse
  • En fascinerande huvudkaraktär
  • Filmtekniska grepp
  • Jämförelse med en annan film
  • Genre
  • Samhällsskildring
  • Symbolik

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in