Mall

Här visar vi hur du åstadkommer en bra filmanalys med hjälp av en mall. Mallen redogör för vilka aspekter av en film som du bör belysa i en filmanalys. 

Ett bra tips är att kika på mallen medan du ser på filmen och anteckna sådant som är utmärkande för de olika delarna. På så sätt skapar du en bra grund för en utförlig och nyanserad analys.

Tänk på att skriva ner allt som är relevant och sedan välja det som du tycker är allra viktigast till analysen.

  • Titel: Säger filmens titel något om verket?
  • Handling: Vad handlar filmen om? (kort referat)
  • Konflikt: Vad är filmens centrala konflikt?
  • Uppbyggnad: Hur är filmens handling uppbyggd? Hur utvecklar filmen sig? Vad kännetecknar filmens inledning, klimax och slut?
  • Filmtekniska grepp: Vilka filmtekniska gr...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in