Tolkning av filmen

När du har antecknat en massa relevant information om filmen som du kan ta upp i din analys, är det slutligen dags att knyta ihop säcken. Du ska nu sammanställa alla dina reflektioner till en samlad tolkning av verket.

När du redogör för din tolkning av verket och färdigställer din slutgiltiga analys, är det viktigt att vara så nyanserad som möjligt - även om du har valt en specifik vinkel som din tolkning tar utgångspunkt i. Detta innebär att du analyserar filmens handling, miljö- och karaktärsbeskrivningar, filmtekniska grepp osv. utifrån flera olika perspektiv, och att du anknyter dem till varandra på ett bra sätt.

Det finns många sätt att tolka en film på och olika punkter som man kan belysa. Här visar vi ett antal förslag på frågeställningar som du kan utreda, så att det blir lite lättare för dig att få en bra struktur i din analys.

Tema och budskap

Du bör alltid försöka utreda filmens tema och budskap. Temat kan du ta reda på genom att se på vad filmen handlar om överlag, eller vad ”kärnan” i filmen är.

 • Vad är filmens tema och hur framställs det i filmen?
  • Skildrar filmen temat på ett neutralt sätt, så att publiken själv får ta ställning till ämnet?
  • Skildrar filmen temat från en specifik vinkel, för att publiken ska ta ställning till filmens budskap?
  • Används filmens tema för att få fram ett specifikt budskap?
 • Vilken aspekt fokuserar filmen i synnerhet på? Är det:
  • Plotten? (Typiskt för thrillers och actionfilmer)
  • En specifik karaktär? (kännetecknar drama- och ungdomsfilmer)
  • Specifika filmtekniska grepp (oftast utmärkande för experimentell film)
 • Sker en utveckling genom filmen?
  • Visar filmen en utveckling av temat som lyfts fram? T.ex. genom att försöka ändra publikens syn på temat i fråga
  • Genomgår karaktärerna en specifik utveckling? T.ex. att huvudkaraktären går från att vara omogen och oansvarig till att vara mer mogen och ansvarstagande
  • Visar filmen en samhällsutveckling? Det kan t.ex. vara en skildring av de svartas medborgarrättskamp i USA på 50- och 60-talet.
  • Sker en stilistisk utveckling i filmen? Dvs. ändras filmens användande av filmtekniska grepp, såsom kameraför
...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in