Tolkning av filmen

När du har antecknat en massa relevant information om filmen som du kan ta upp i din analys, är det slutligen dags att knyta ihop säcken. Du ska nu sammanställa alla dina reflektioner till en samlad tolkning av verket.

När du redogör för din tolkning av verket och färdigställer din slutgiltiga analys, är det viktigt att vara så nyanserad som möjligt - även om du har valt en specifik vinkel som din tolkning tar utgångspunkt i. Detta innebär att du analyserar filmens handling, miljö- och karaktärsbeskrivningar, filmtekniska grepp osv. utifrån flera olika perspektiv, och att du anknyter dem till varandra på ett bra sätt.

Det finns många sätt att tolka en film på och olika punkter som man kan belysa. Här visar vi ett antal förslag på frågeställningar som du kan utreda, så att det blir lite lättare för dig att få en bra struktur i din analys.