Tolkning av filmtekniska grepp

I din analys av filmen är det en bra idé att komma in på de filmtekniska grepp som används och hur de hänger ihop med filmens plot och innehåll. Detta bidrar som regel till att din analys får en högre nivå.

Här följer några frågeställningar som du kan fokusera på vad gäller de filmtekniska greppen:

  • Vilken effekt har de filmtekniska greppen i filmen?
    • Spelar kameraföringen, klippningen och bildutsnittet en roll i filmen?
    • Vilken effekt har användandet av ljus och ljud?
    • Vad säger filmens tidsperspektiv och scenmiljöer om verket?
    • Samsp...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in