Mall

Här kan du ta del av en utförlig mall som hjälper dig att få till en bra struktur I din insändare. Du kan även ta del av en rad olika tips och förslag som hjälper dig med ditt skrivande. 

En insändare är en kort och slagkraftig, argumenterande text. De flesta tidningsredaktioner har en övre gräns för hur lång din insändare högst får vara, oftast är gränsen kring 2000-2500 tecken inklusive blanksteg.

Därför är den här mallen tänkt att fungera mer som en checklista. Du ska alltså inte skriva olika delavsnitt - utan en kort, sammanhängande text där du ändå får med en inledning, en huvuddel och en avslutning.

Mall för insändare:

Rubrik – ska fånga din läsares uppmärksamhet och visa vad din insändare handlar om

Inledning – ska kort presentera din ståndpunkt och det ämne du skriver om

Huvuddel – ska argumentera för din sak och övertyga läsaren

Avslutning – ska knyta ihop säcken och lämna din läsare med något att fundera vidare på

I följande avsnitt kan du läsa mer om de olika beståndsdelarna ovan. 

Rubrik

Din insändare ska ha en rubrik som fångar både redaktionens och läsarens intresse. Det är redaktionen som bestämmer vilka insändare som publiceras i tidningen, därför måste du charma dem först!

Din rubrik ska också snabbt och tydlig berätta vad din insändare handlar om. Det är därför en god idé att utgå från din tes (länk) i rubriken.

För att få till en bra rubrik kan du tänka på följande:

  • Utgå från din tes och formulera den så den blir slagkraftig, genom att till exempel:
    • Ställa en fråga eller påstå något i din rubrik.
    • Använda alitteration (upprepad användning av inledningsbokstav eller ljud i två eller f...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in