Citat

Citat använder du dig av för att ordagrant återge vad någon har sagt eller skrivit i en källa som du använder dig av. Detta innebär att alla stavfel, kursiveringar, understrykningar i källan som du citerar ska anges i citatet. När du citerar ska du upplysa citatets källa före eller efter citatet.

Som utg...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in