Betona i ditt citat

Om du vill betona ett ord i ett citat genom att kursivera det, måste du tydliggöra för läsaren att det är du som har kursiverat ordet, inte författaren. Detta kan du göra genom en kort anmärkning inom hakparentes efter citatet. Då skriver du ”min kursivering” - eller ”italics added” om texten är...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in