Markeringar av fel och förtydliganden

Om det skulle förekomma ett grammatiskt fel eller stavfel i texten som du citerar, kan du skriva ”sic” i hakparentes direkt efter felet i citatet. Uttrycket kommer från latinets sic erat scriptum, och kan översättas till “så skrivet”. På så sätt visar du att felet förekommer i källtexten, och ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in