Ordagrann angivelse av citat

Tänk på att man alltid anger citat ordagrant, även om det skulle förekomma stavfel eller olika felaktigheter. Även kursiveringar och understrykningar i citatet ska lämnas orörda, och eventuella ändringar måste markeras, så att läsaren vet hur citatet skiljer sig ifrån källtexten.

Du kan dock ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in