Skiljetecken i citat

När du citerar bör du även vara uppmärksam på var du placerar ditt skiljetecken (dvs. punkt, frågetecken, utropstecken) eftersom det har betydelse för hur man uppfattar innehållet i citatet och texten. Men hur vet man då var skiljetecknet ska stå?

Huvudregeln när det gäller skiljetecken i citat ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in