Källförteckning | Mall

Behöver du hjälp med att strukturera din källförteckning? Här kan du ta del av en utförlig mall som redogör för hur man skriver ut olika typer av källor. Du kan även se ett flertal exempel på källor enligt både Harvard-och Oxfordsystemet.

Här kan du ta del av en utförlig mall som illustrerar hur du skriver en källförteckning. I din källförteckning ska du endast ange de verk som du har använt dig av i arbetet. Det vill säga, du ska inte ange verk inom ditt ämne som du inte använder i själva arbetet, bara för att visa att du har läst dem.

Om du har använt dig av flera verk av samma författare skriver du ut dessa i alfabetisk ordning.

Genom att använda dig av de riktlinjer som är beskrivna här nedan, kan du snabbt och enkelt ta reda på hur du ska...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in