Gemensamma regler för källhantering

Gemensamma regler för alla källor:

  • Författaren/skribentens efternamn bör komma först, följt av förnamn
.
  • Titeln på de olika verk som du refererar till bör stå i kursivt, även när du refererar till verk löpandes i texten.
  • Om det är en tidnings/tidskriftsartikel bör titeln stå i vanlig stil men inom citattecken, och namnet på tidningen/tidskriften i kursivt
.
  • Namnet på artikelskribenten bör alltid inkluderas om detta framgår, i synnerhet om hen har en speciell relation till ämnet som artikeln lyfter upp – som t.ex. forskare, historiker, kulturvetare, osv.
  • Utelämna termer som ”AB” ”Förlag”, ”Inc”, ”Publishers”, och liknande när du skriver ut källorna.

Olika utgåvor av verk

Om du använder ett verk som inte är förstautgåvan, bör du redogöra för detta i...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in