Varför källor?

I vetenskapligt skrivande är det alltid viktigt att du anger var du har hämtat din information ifrån. När du redogör för fakta eller presenterar ett påstående som inte är allmänt känt, så ska läsaren få reda på detta. Detta gäller både citat och när du återger något med egna ord (referat). Tumregeln är, att så snart du uttrycker något som inte är dina egna åsikter, ska du referera.

Detta innebär att det ska vara tydligt om din text uttrycker dina egna tankar och slutsatser, eller om de baseras på någon annans forskning/verk/arbete. Tänk även på att källor används för att öka textens trovärdighet – därför måste källorna i sin tur ha hög trovärdighet.

Bra källhänvisningar ger även läsaren möjlighet för att läsa mer om ditt ämne i ett annat verk...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in