Referat

När du använder olika slags källor i ditt skrivande bör du referera innehållet i så stor utsträckning som möjligt. Att referera innebär att du återger olika resonemang eller synpunkter från de källor som du använder. På så sätt visar du att du självständigt kan ta information från olika källor och dra dina egna slutsatser utifrån den.

Ibland hittar du olika bra formuleringar eller uttalanden som stärker det du försöker förmedla i din text, och då kan det vara en bra idé att citera källan. Tänk dock på att aldrig skriva ut ett citat utan att kommentera det eller förklara var det kommer ifrån.

I följande avsnitt kan du läsa mer om förhållandet mellan allmän kunskap och källhänvisningar, referatmarkörer samt hur du refererar.