Referatmarkörer

Referatmarkörer är ord eller fraser som hjälper läsaren att urskilja vem det är som tycker vad när du redogör för olika åsikter. Nedan får du ta del av en lista med olika referatmarkörer som du kan ta hjälp av för att variera ditt språk - och för att få inspiration till lämpliga formuleringar.

Observera: Ta alltid utgångspunkt i källan i fråga när du använder dig av referatmarkörer, så att du hittar den mest lämpliga referatmarkören till innehållet i just den källa du tänker referera.

anser avslutar antyder berättar betonar diskuterar framhäver informerar fortsätter inleder meddelar menar påminner om skriver poängterar förtydligar framhåller framhåller insisterar hävdar påstår tycker gör gällande säger förklarar påpekar klargör

I kapitlet om löpande källor kan du se et...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in