Referenssystem

När du ska ange dina källor finns det ett flertal sätt att göra det på. Beroende på ditt ämne och vilken typ av text som du ska skriva, kan olika sätt att referera vara lämpliga.  

När det gäller vetenskapliga texter är det viktigt att referera utförligt, och då använder man sig för det mesta av Harvard- eller Oxfordsystemet. Generellt så kan man säga att Harvardsystemet används till naturvetenskapliga texter, samt samhälls- och beteendevetenskap och medicin, medan Oxfordsystemet används till juridik och humaniora.  

I detta kapitel berättar vi allt du behöver veta om Oxford- respektive Harvardsystemet, så att du får till dina källhänvisningar på ett bra sätt.

Ibland räcker det att du skriver dina källor inne i texten, som t.ex. i krönikor, essäer eller liknande. Detta kallas för löpande källor och i nästa avsnitt kan du läsa mer om detta.