Gemensamma regler för Harvard- och Oxfordsystemet

Du behöver endast uppge all källinformation (dvs. namn, titel, utgivningsårtal, etc.) första gången du refererar till ett verk. Om du använder samma källa lite senare i texten, räcker det med att skriva namnet på författaren, förutsatt att det enbart är ett verk av den specifika författaren som du använder som källa i ditt arbete.

Kom dock ihåg att du alltid bör ha en lista på alla dina källor sist i arbetet, oavsett vilket av referenssystemen som du väljer.
 Se till att vara så tydlig som möjligt när du skriver dina källor ­ läsaren ska aldrig behöva vara osäker på vilken källa i din källhänvisning som har använts för ett specifikt referat eller citat i texten.

I avsnittet Källförteckning | Mall kan du läsa mer om hur du skriver en källförte...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in