Harvardsystemet

Här kan du läsa mer om hur du gör källhänvisningar enligt Harvardsystemet så att du får till en så bra text som möjligt.

När du hänvisar till källor med hjälp av Harvardsystemet använder du dig av parenteser med källans upplysningar i den löpande texten. Då anger du författarens efternamn, verkets utgivningsår samt en eventuell sidhänvisning.

När du använder dig av Harvardsystemet behöver inte läsaren flytta blicken för att ta del av källhänvisningarna, då all information är synlig direkt i löptexten.

Om du använder dig av Harvard-systemet kan det se ut på följande sätt:

I boken ”Den hemlige kocken” skriver författaren att ju dyrare ett rent livsmedel är, som t.ex. vanilj, desto större är chansen för att det kommer uppstå förfalskningar av prod...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in