Löpande källor

Om man inte vill använda sig av ett specifikt referenssystem som t.ex. Oxford eller Harvard, kan man skriva ut sina källor löpande i texten. Det räcker oftast med löpande källor i texttyper som inte kräver utförliga källhänvisningar.

Första gången du refererar till en källa i löptexten, bör du skriva ut namnet på författaren, själva källans namn samt årtalet. Sedan räcker det att endast ange efternamn och eventuellt sidnummer när du refererar till käl...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in