Flera verk från samma källa

Om du vill referera till flera dokument eller verk från samma källa löpande i texten, bör du skilja dem åt så att läsaren vet vilken specifik text du hänvisar till. Denna situation kan t.ex. uppstå om du är inne på en myndighets eller institutions hemsida, och du hittar flera artiklar eller publikationer som du...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in