Oxfordsystemet

Om du föredrar att skriva med fotnoter när du refererar till dina källor, kan du använda dig av Oxfordsystemet. Då infogar du en upphöjd siffra efter meningen som du avser att referera till. Fotnoten hamnar allra längst nere på samma sida, och där skriver du ut de olika upplysningarna.

Under ”Infoga” i Word kan du enkelt lägga till dina fotnoter.

I följande kapitel kan du läsa allt om Oxfordsystemet. Här förklarar vi hur du använder dig av fotnoter så att du kan få till alla dina källhänvisningar på ett bra sätt.