Fotnoter

Här kan du läsa allt om hur du skriver ut fotnoter på ett korrekt sätt samt varför man använder fotnoter. Du kan även läsa allt om Oxfordsystemet och vad du ska tänka på för att få till så bra källhänvisningar som möjligt. 

Noten bör helst placeras sist i meningen, eller efter kommateringen om du fortsätter med att redogöra för fler fakta från en annan källa. Vid citat placeras siffran efter citatet, dvs. efter det avslutande citattecknet.

Angående framtiden för de äldre som har hamnat i kläm i systemet skriver Andersson i sin artikel: ”Tiden är kommen för en förändring inom den svenska äldrevården.”1

Om en not kommer precis efter meningen innan skiljetecknet, gäller noten endast för den meningen.

Teresa av Ávila, född Teresa Sanchez Cepeda Dav...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in