Ibid

Undrar du vad begreppet ibid står för samt hur du använder det när du skriver dina egna texter? Här kan du läsa allt om vad ibid innebär och hur det används. Du kan även ta del av en mall som illustrerar hur källhänvisningar ser ut före och efter användandet av ibid, så att du kan få hjälp till dina egna källor.

Om du refererar till en källa i ett visst stycke och sedan refererar till samma källa i nästföljande fotnot, skrivs förkortningen ibid. Ibid kommer från latinets ”ibidem” och kan översättas till "på samma ställe". När du använder ibid innebär detta att källan som du anger är exakt den samma som innan, även sidnumret som informationen är hämtad ifrån.

Om du refererar till samma verk i den nästkommande fotnoten men använder information ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in