Varför fotnoter?

Syftet med att använda fotnoter är att inte behöva ha lika mycket information i själva texten. Det finns olika sorters information som kan vara lämplig att ha i sina fotnoter.

Fotnoter används huvudsakligen till:

  • Källhänvisningar – Fotnoter används först och främst ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in