Förberedelse

När du skriver en krönika provas din förmåga att utforma en text som både är beskrivande, informerande och argumenterande. I texten uttrycker du dina åsikter och tankar om ett ämne eller fenomen, samtidigt som du försöker beröra andra i din krönika.

I en krönika ska du:

  • använda ett lämpligt bildspråk och olika retoriska grepp
  • bidra med nya intressanta synvinklar på ett ämne
  • blanda formellt och informellt språk, och på så sätt visa prov på din skicklighet i att använda det svenska språket

Innan man börjar skriva är det nödvändigt att tänka på vilket ämne man vill att krönikan ska handla om, och vad man vill förmedla. Vad vill du lyfta fram med din krönika? Och vad är egentligen ditt budskap?

För att besvara dessa frågor är det viktigt med en ordentlig förberedelse. I detta kapitel får du hjälp med att planera skrivandet – så att du vet vad du ska tänka på innan du sätter igång. Vi hjälper dig även med inspirationskällor till ditt ämne om det behövs, och berättar hur du ska lyckas överraska läsaren med din krönika....

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in