Ämnen

Det är viktigt att din krönika följer en tydlig röd tråd och har en fokuspunkt. Annars blir texten rörig och förvirrande för läsaren, som helt enkelt inte har en aning om vad texten handlar om. Därför är det helt avgörande att du fokuserar på ett specifikt ämne/fenomen, eller en frågeställning som du vill belysa i din text, för att krönikan ska bli relevant och intressant för din läsare.

Hitta ett ämne

Så vad ska man skriva om? En bra utgångspunkt är självklart ett ämne som du har ett förhållande till, eftersom du ska skriva en text utifrån ett personligt perspektiv. Om du inte har några som helst åsikter eller tankar om ämnet blir det svårt att skriva en bra krönika.
Ett bra sätt att komma igång när man ska välja ett ämne, är att börja tänka efter när något sist berörde dig eller engagerade dig. Har du kanske råkat ut för en händelse nyligen, eller reflekterat över något aktuellt som skulle kunna intressera och underhålla andra?...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in