Mall

Din förmåga att lyckas skriva en bra krönika, beror till stor del på textens disposition - dvs. hur du strukturerar texten. En bra krönika följer liksom andra texter en viss struktur när det gäller vilken ordning beståndsdelarna bör presenteras, och vad de bör innehålla.
 
Men vad är en disposition egentligen? Här följer en kort sammanfattning:

  • Dispositionen är textens övergripande struktur
  • Den anger i vilken turordning textens olika delar ska komma
  • En disposition ser till att din text blir sammanhängande och följer en röd tråd

I följande avs...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in