Beståndsdelarna i en krönika

I detta avsnitt redogör vi för krönikans olika beståndsdelar. Om du inte är så insatt i hur man använder språkliga knep och stilfigurer, kan det vara en bra idé att börja med att läsa avsnittet som redogör för detta, för att kunna tillgodogöra dig informationen om de olika beståndsdelarna på bästa sätt.

Rubrik/Titel
Rubriken på din krönika är förmodligen det allra första som läsaren ser och därför är det viktigt att fånga läsarens intresse med en bra formulering. Rubriken kan till exempel bestå av ett ordspråk eller en parafras, eller en allusion till något. Ett djärvt påstående eller en hypotes kan också fungera.

Kom även ihåg att typsnittet på rubriken bör vara större än brödtexten, för att dra läsarens uppmärksamhet till krönikan.

Inledning
I inledningen presenterar du en aktuell iakttagelse eller några fakta om ämnet, som du avser att analysera och kommentera utifrån ett personligt perspektiv. Du kan även belysa en eventuell frågeställning inom temat, som du sedan besvarar i brödtexten, eller inleda med ett lämpligt citat eller ordspråk.

Oftast är inledningen en vidareutveckling av rubriken. Om du till exempel inledde med ett ordspråk eller en allusion till exempel,...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in