Uppbyggnad av krönika

Mallen nedan illustrerar vilka beståndsdelar som ska vara med i en krönika - och hur du ska strukturerar dem.

I nästa avsnitt kan du även läsa mer om vad de respektive beståndsdelarna bör innehålla, och vilka språkliga knep som kan vara lämpliga att använda.

Titel (Rubrik)
- Bör fånga läsarens uppmärksamhet. Kan bestå av en humoristisk slogan/ordspråk/påstående

Inledning
- Presentation av en aktuell iakttagelse/några...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in