Olika stilfigurer

För att få till en riktigt bra krönika, är det ett bra tips att använda olika retoriska stilfigurer i texten. Stilfigurer är små språkliga knep som gör texten mer levande och stärker dina budskap – förutsatt att du använder dem på rätt sätt. Man bör också komma ihåg att inte överdriva med sina stilfigurer, tänk på att hitta en balans så att språket känns naturligt.

Forskningsresultaten från olika undersökningar inom retorik talar dessutom ett tydligt språk. Användningen av ett tretal som stilfigur till exempel, är fyra gånger så effektivt som en ’vanlig mening’, och en antites (motsats) är hela sex gånger så effektivt.

Detta säger något om den styrka som retoriska stilfigurer kan få om man använder dem på rätt sätt. Här följer en översikt på olika stilfigurer som du kan pröva att få med i din krönika.

Observera: Detta är en översikt över ett flertal olika stilfigurer, som alla passar olika bra i olika sammanhang. Därför behöver du inte känna att du måste få med alla på en gång i din krönika J

  • Allitterationer (bokstavsrim): En allitteration innebär att man inleder två eller flera ord i en mening med samma bokstav (eller ljud). Även ord med samma konsona...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in