Stil och ton på texten

En krönika kännetecknas i hög grad av sin språkliga stil och ton, och för att åstadkomma ett lämpligt språkbruk i en krönika bör du tänka på följande:

  • Att anpassa ditt språk till krönikans budskap och mottagare, dvs. vilket ämne/tema du belyser och vem som krönikan riktar sig till
  • Att variera språket med både informellt och formellt språk
  • Att vara personlig i din text och bidra med personliga exempel

Dessutom är det viktigt att kunna anpassa språket till dina mottagare, de som ska läsa din krönika. Textens stil och ton beror till stor del på vad syftet med krönikan är; om du avser at vara underhållande, informerande, allvarligt, etc.

Oftast utesluter inte det ena alternativet det andra, en krönika kan vara både allvarlig och humoristisk på samma gång. Ibland skriver man kanske om ett ämne som i sig självt är seriöst eller vetenskapligt, men för att texten inte ska framstå som allt för tung, kan man lätta upp texten genom att vara självironisk och humor...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in