Olika fallgropar i skrivandet

Nedan förklarar vi hur du undviker några av de vanligaste fällorna som man kan hamna i när man ska skriva en krönika.

Skillnaden mellan en krönika och en blogg

En av de vanligaste fällorna man kan hamna i under skrivandet, är att skriva på ett sätt som lämpar sig mer för en blogg än en krönika. För många som inte är vana vid att skriva enligt berättarkonstens alla regler är det svårt att särskilja en blogg från krönika. Så vad är egentligen en blogg, och hur skiljer den sig från en krönika?

För att sammanfatta det kan man säga följande:

  • En blogg är en mer personlig text än en krönika, på så sätt att bloggar oftast inte aktivt riktar sig till samhället i stort.
  • Bloggar behöver inte heller lyfta fram aktuella ämnen, det är helt upp till var och en skribent att välja vad bloggen ska handla om.
  • Som regel fokuserar bloggar på ett specifikt område, eller så skrivs de i dagboksform. Det finns t.ex. många teknik- eller kulturbloggar, samt livsstils- och familjebloggar, där man delar med sig av sin vardag och olika upplevelser.
  • I bloggar används oftast ett väldigt ledigt språk och bortsett från några få undantag, använder man sig heller inte av stilfigurer i en större utsträckning.

Så hur undviker man då att skriva som i en blogg? 
Låt oss säga att ämnet som din krönika tar utgångspunkt i är de hemlösas situation. Nu ska du börja skriva krönikan, och du inleder texten med n...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in