Läslogg | Guide

Den här guiden till att skriva läslogg är tänkt att hjälpa dig som läser på gymnasiet att skriva en läslogg om en bok du läser i skolan, oavsett om du läser den i Svenska eller i Engelska. En läslogg kan enkelt förklaras som en lite mer strukturerad ”dagbok”, där du berättar om ditt läsande. Du skriver om dina tankar, känslor och din läsupplevelse samt analyserar boken.

När man skriver en läslogg kan det vara en bra idé att använda en guide eller mall för hur man ska lägga upp sitt skrivande. Att få hjälp i detta första stadie är viktigt då det visar dig på vilket sätt du “angripa” en text och hur du kan tänka kring den. Det ger dig även större frihet att fokusera på vad och hur du vill skriva, eftersom det finns så mycket att ta upp när man skriver om sin läsupplevelse.

Den här guiden kan användas för att skriva en läslogg på både svenska och engelska — det är samma principer som gäller för båda språk. Att skriva en läslogg på engelska är såklart lite annorlunda mot en på svenska, och därför har vi utarbetat ett eget avsnitt om hur man skriver en läslogg på engelska. Här hittar du användbara ord och fraser man kan använda när man skriver sin reading log.

När du lägger upp ditt arbete med din läslogg så finns det några saker du kan dra nytta av att tänka på, både när du läser boken och skriver själva texten.

 • Läs med ett kritiskt öga - när du sen skriver läsloggen kommer du ha nytta av att du tänkt till över innehållet i boken du läst.
 • Ha penna och papper redo när du läser så att du kan anteckna dina tankar och skriva ner citat du finner intressanta. Med hjälp av dina anteckningar, kan du även gå tillbaka om det är någonting som du undrar över. Detta sparar mycket tid och kommer vara till stor hjälp när du skriver läsloggen.
 • Om du använder den här mallen, läs igenom det relevanta avsnittet innan och efter du läser din bok.
 • Var inte rädd för att uttrycka dina tankar i läsloggen, det är det den är till för.

Notera att den här guiden inte är tänkt att ersätta din lärares eventuella riktlinjer, utan ska användas tillsammans med den hjälp du får i skolan. Om läraren har särskilda instruktioner som skiljer sig från den här guiden, ska lärarens instruktioner följas. 

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in

Läslogg | Guide

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  En välgjord guide!
 • 2015-09-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  En jättebra guide