Handling

Den mest grundläggande delen av att läsa är att kunna förstå och analysera handlingen och innehållet. Allt annat, såsom analys av tema och konflikter, kommer senare och baseras på din förståelse av handlingen i boken.

En berättelse är oftast uppbyggd på ett visst sätt och kan för det mesta delas in i tre delar: inledning, vändpunkt och slut:

  • Inledning: I den här delen får vi all bakgrundsinformation som är nödvändig för att vi ska kunna förstå karaktärerna och det som boken kommer att handla om. I inledningen så befinner sig karaktärerna ofta i den “vanliga” delen av sina liv, och genom att förstå hur det var innan v...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in