Karaktärer | Miljö | Konflikter

I en berättelse möter vi oftast många olika personer, som vi kallar karaktärer. I din läslogg kan du ta upp huvudkaraktärerna i romanen.

En av frågorna man kan ställa sig är om karaktärerna vi möter i boken är runda eller platta karaktärer. Runda karaktärer är mer komplexa och realistiska, och vi kan se att karaktären går igenom någon slags förändring. Huvudkaraktären är så gott som alltid en rund karaktär.

Motsatsen till detta är platta karaktärer. Dessa kan förbli desamma under hela historiens förlopp, och kan verka endimensionella. De har ofta till funktion att representera en del av samhället (t ex arbetarklassen eller överklassen) eller en speciell “typ” av människa (t ex översittaren eller plugghästen).  

Frågor som är bra att ställa sig när du analyserar karaktärerna:

  • Hur är karaktärerna beskrivna, och vad får vi veta om dem?
  • Utvecklas karaktärerna genom berättelsen?
  • Får vi veta mycket om karaktärernas inre liv, såsom deras tankar och känslor, eller handlar det mer om vad som ”händer”?
  • Har karaktärerna någon...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in