Läsupplevelse

Eftersom en läslogg är till för att du ska kunna uttrycka dina tankar och känslor om boken du läser, är det viktigt att du inte glömmer att vara personlig och berätta hur du upplever boken du läser. Genom att uttrycka hur din läsupplevelse är, kan du få en bättre idé om vad just du finner intressant och givande med ditt läsande, och skrivandet underlättar denna tankeprocess. Att läsa är en nyckelkunskap, både i skolan och i livet, och att kunna analysera en text och argumentera för dina åsikter är någonting du kommer ha nytta av hela livet. Din läsupplevelse ska gå som en röd tråd igenom din läslogg, så när du skriver den, ha de här frågorna i åtanke:

  • Vilka känslor får du av boken?
  • Vilka tankar väcks i dig när du läser?
  • Tycker du att bo...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in