Språk

Alla författare skriver på olika sätt. Det är bra att vara uppmärksam på hur språket används i en roman, eftersom hur någonting sägs, påverkar vad som sägs. Om du tittar noggrant på språket i din roman, så ska du kunna svara på några av dessa frågor:

  • Vad är författarens berättarstil och hur hänger den ihop med handlingen?

Är meningarna och orden som används i romanen enkla, vardagliga, dialektala? Om romanen är skriven på det här sättet är det ofta fokus på det vardagliga och realistiska. Berättarstilen återspeglar alltså ofta innehållet i romanen på något sätt, men inte nödvändigtvis.

I kontrast så kan språket även karaktäriseras av svårare ord och fraser, med mer poetiska och målande beskrivningar av miljön, tankar och tal. Et...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in