Tema och budskap

Det kan vara intressant att titta på vilka teman som blir undersökta i romanen du läser – och vilka budskap du tror att boken vill förmedla. Det brukar finnas många olika teman, men ett eller flera huvudteman. Beroende lite på din personliga tolkning av det du läser, kommer du hitta många olika teman och budskap.

Tema

I böcker förekommer oftast ett eller ett flertal centrala teman. Genom att analysera temat i en bok kan du få större insikt i vad den handlar om på ett djupare plan. För att analysera ett tema kan du först tänka på det mest grundläggande: Vad är ett viktigt ämne/tema som beskrivs i boken, med ett ord?

Det kan t ex vara: 

  • Att finna kärleken
  • Religionens inverkan på människor
  • Maktspel
  • Familjerelat...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in