Berättarteknik

I en novellanalys är det en bra idé att diskutera novellens berättarteknik. På så sätt får du en djupare inblick i själva handlingen, och därmed förståelse för hur historian berättas.

När du har analyserat hur novellens berättarteknik ser ut, kan du sedan utreda vilken betydelse den har haft för novellen. Att kunna redogöra för detta är en stor del i bedömningen av din analys.

Berättarperspektiv

Författaren väljer alltid ett perspektiv som novellen berättas utifrån. I en novell berättas historien nästan alltid i jagform (förstapersonsperspektiv) eller i tredje person (tredjepersonsperspektiv).

  • Vilket berättarperspektiv har din novell?
  • Vilken effekt har berättarperspektivet på novellen?

Observera: Berättarperspektivet är inte det samma som författarens skildring, så därför kan berättarperspektivet inte tolkas som del av författarens ställningstagande eller åsikter.
Författaren är den som har skapat verket, medan berättarperspektivet är en del av själva novellen.

Förstapersonsperspektiv

Förstapersonsperspektivet (jagform) kännetecknas av att berättaren framgå...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in