Genre

Noveller tillhör generellt den litterära kategorin ”epik” som omfattar de berättande formerna av skönlitteratur. Bortsett från noveller hör även äventyr, sagor och romaner till epiken.

Gemensamt för dessa genrer är att de berättar en historia med ett sammanhängande händelseförlopp. Tillsammans med romanen är novellen den mest populära formen av epik idag.

Som genre härstammar novellen från renässansen, där den italienska författaren Giovanni Boccaccio omkring 1350 skrev verket ”Decamerone”, som innehåller 100 novelliknande berättelser.

Novell kommer fråm italienskans novella som betyder ”nyhet”. Idag kännetecknas dock novellen främst av att vara en kortare enhetlig berättelse med en form av vändpunkt ("point of no return") där handlingen avgörs.

Novelldrag och kännetecken

Det finns vissa litterära drag som kännetecknar novellen som genre. Här visar vi några av de drag och ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in