Mall

Mallen nedan visar hur du kan strukturera din novellanalys, så att du får med alla viktiga beståndsdelar – samtidigt som du får till en bra och sammanhängande text.

Mall för en novellanalys

 1. Presentation av novellen och ett intressant tema som novellen belyser. Här lyfter du fram ett tema som du vill fokusera på i din novell.
 2. En kort sammanfattning av novellens handling (kan eventuellt kombineras med en analys av hur novellen är uppbyggd).
 3. En analys där du fokuserar på ett specifikt tema eller en konflikt i novellen.
  • Här redogör du till exempel för handlingens uppbyggnad, tid, berättarteknik, språk, karaktärer, miljöbeskrivningar, genre och liknande - beroende på vad du anser är viktigt i just din novell.
  • Kom ihåg att underbygga dina analyser med citat från novellen.
 4. En tolkning av novellen utifrån din analys och utifrån ett av de teman som novellen belyser.
  • I tolkningen utreder du vad novellens budskap är till oss som läsare.
  • Här det en bra idé att diskutera teman, symbolik, budskap, etc.

Allt detta förklarar vi närmare på de följande sidorna. ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in