Miljöbeskrivning

När miljön spelar en stor roll i novellen, är det en bra idé att belysa detta i din analys. Detta kan du i synnerhet göra genom att undersöka vilken funktion miljön har i novellen. 

En miljöbeskrivning handlar om att visa hur miljön framställs i novellen, och vilken effekt miljön har i texten och i förhållande till tematiken i novellen.

Den sociala och fysiska miljön

När man talar om miljön i en novell särskiljer man mellan två miljöaspekter, den fysiska miljön och den sociala miljön.

  • Den fysiska miljön är de rent fysiska ramarna som karaktären befinner sig inom. Dvs. om karaktären är från landet eller stan, från ett kustområde eller bergsområde, bor i en stuga på landet, en gård, en liten lägenhet, osv.
  • Den sociala miljön handlar om vilken samh
...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in