Personbeskrivning

En viktig del i novellanalysen kan vara att utreda hur karaktärerna skildras i texten, och vilken funktion de har i novellen.

Syftet med en personbeskrivning (eller karaktärsanalys) är inte enbart att beskriva en karaktär, utan också att analysera dynamiken mellan novellens karaktärer, samt deras roll i novellen. 

Övergripande personbeskrivning
Det kan vara bra att göra en övergripande analys av verkets huvudkaraktärer och hur de skildras i texten.

  • Får vi veta något om deras utseende och personlighet och vad bet...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in